Multimedia

CD Презентация

Този вид представяне ще Ви даде възможност за по-бързо и качествено разпространение на информация за дейността на вашата компания, чрез използване на звук, видео, текст и графика.


CD презентацията оказва много по-силно въздействие отколкото традиционните печатни материали, тъй като е по-сетивна, а и в повечето случи е финансово по-изгоден вариант.

Тя съчетава голям обем от информация в компактна форма – в текст видео материали, музика, графични изображения, диаграми, възможност за повече езикикови варианти, интерактивност – потребителят на CD – ROM/DVD вече не е пасивен наблюдател, той може да влияе върху начина на представяне на информацията, има възможност за връзка с други комуникационни източници – интернет, телефон, факс, email, интеграция на база данни.

CD презентацията ( CD – ROM/DVD ) може да бъде с ефектен интерфейс за достъп до корпоративни база данни (продукти, счетоводство).